Tài liệu tham khảo: Báo cáo tiền khả thi Dự án Đại lý ô tô Toyota

Tài liệu báo cáo tiền khả thi dự án đại lý ô tô Toyota tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

 

Nội dung chính của tài liệu bao gồm:

 • Giới thiệu chủ đầu tư và thông tin cơ bản về dự án: Tên dự án, địa điểm, quy mô đầu tư 50 tỷ đồng.
 • Sự cần thiết xây dựng dự án: Thị trường ô tô đang phát triển, nhu cầu ngày càng tăng cao.
 • Mục tiêu của dự án: Trở thành đại lý độc quyền của Toyota, xây dựng showroom hiện đại, tạo việc làm.
 • Các căn cứ pháp lý của dự án.
 • Phân tích địa điểm và quy mô đầu tư: Khu đất 5.000 m2 tại Hoài Đức, Hà Nội.
 • Phân tích công nghệ và các dịch vụ cung cấp.
 • Phân tích các phương án thực hiện dự án.
 • Đánh giá tác động môi trường và giải pháp khắc phục.
 • Phân tích tổng vốn đầu tư, nguồn vốn và hiệu quả tài chính của dự án.
 • Kết luận: Dự án khả thi, hiệu quả cao, đề nghị các cấp hỗ trợ để triển khai.

 

Một vài số liệu của Dự án:

 • Chủ đầu tư: Công ty XYZ
 • Tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng
 • Vốn chủ sở hữu: 25 tỷ đồng
 • Vốn vay: 25 tỷ đồng
 • Diện tích đất: 5.000 m2
 • Diện tích xây dựng: 2.500 m2
 • Doanh thu dự kiến: 200 tỷ đồng/năm
 • Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng/năm
 • NPV dương: 119 tỷ đồng
 • IRR: 33,4%
 • Thời gian hoàn vốn: 4 năm 3 tháng
 • Giải quyết việc làm: 40 lao động
 • Đóng góp ngân sách: 5,6 tỷ đồng/năm

 

Link tải tài liệu: Download