WYG thắng dự án nước thải trị giá £750K ở Ireland

Dựa trên mối quan hệ thành công với Northern Ireland Water, WYG, đã giành được hợp đồng giúp cải thiện chất lượng nước cho cư dân phía đông Belfast. Công ty tư vấn có trụ sở tại Leeds sẽ thiết kế, quản lý và điều phối việc quản lý thiết kế xây dựng cho một dự án mới trị giá 750 nghìn bảng Anh nhằm giảm thiểu sự cố tràn nước ra khỏi cống thoát nước. Dự án này là một phần của khuôn khổ tám năm lớn hơn.

Trong hơn bảy năm, WYG đã quản lý Khung nước thải tích hợp của Nước Bắc Ireland, được thiết kế để giảm nguy cơ lũ lụt và cải thiện chất lượng nước cho khu vực phía đông Bắc Ireland.

Phát biểu sau khi trao giải thưởng dự án, Ernie Spence, Cộng sự của WYG cho biết: “Vì dự án nằm ở trung tâm trong kế hoạch Connswater Greenway nên công việc thiết kế và xây dựng sẽ được thực hiện một cách cân nhắc với khu vực xung quanh.

“Greenway sẽ tạo ra một công viên tuyến tính dài 9km xuyên qua phía đông Belfast, dọc theo các con sông Connswater, Knock và Loop, khiến vị trí này trở nên nhạy cảm với môi trường.