Top công ty Kiến trúc lớn nhất thế giới năm 2023

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIẾN TRÚC LỚN NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2023

Top Company KT

 

Dưới đây là top các công ty kiến trúc lớn nhất thế giới năm 2023 cùng với năm thành lập, nhà sáng lập, CEO hiện tại, địa chỉ website, địa chỉ trụ sở chính, mô tả ngắn gọn về lĩnh vực hoạt động và thế mạnh của từng công ty:

Gensler

 • Năm thành lập: 1965
 • Người sáng lập: Art Gensler
 • Giám đốc điều hành hiện tại: Diane Hoskins
 • Trang web: https://www.gensler.com/
 • Địa chỉ trụ sở chính: 111 S. Grand Ave., Los Angeles, CA 90015
 • Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc, thiết kế nội thất, quy hoạch và thiết kế đô thị
 • Điểm mạnh: Gensler là một công ty toàn cầu với nhiều kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực kiến trúc và thiết kế. Công ty tập trung mạnh vào tính bền vững và đổi mới, và công việc của nó đã được công nhận với nhiều giải thưởng.

Perkins & Will

 • Năm thành lập: 1935
 • Người sáng lập: Harry Weese
 • Giám đốc điều hành hiện tại: Jeanne Gang
 • Trang web: https://www.perkinswill.com/
 • Địa chỉ trụ sở chính: 132 S. Dearborn St., Chicago, IL 60603
 • Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc, thiết kế nội thất, quy hoạch và thiết kế đô thị
 • Điểm mạnh: Perkins & Will là một công ty toàn cầu tập trung mạnh vào tính bền vững và trách nhiệm xã hội. Công ty có một lịch sử đổi mới lâu dài và công việc của nó đã được công nhận với nhiều giải thưởng.

HDR

 • Năm thành lập: 1910
 • Người sáng lập: Harland Bartholomew
 • Giám đốc điều hành hiện tại: Michael S. Burke
 • Trang web: https://www.hdrinc.com/
 • Địa chỉ trụ sở chính: 111 S. Grand Ave., Los Angeles, CA 90015
 • Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc, kỹ thuật và tư vấn
 • Điểm mạnh: HDR là một công ty toàn cầu với nhiều kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật và tư vấn. Công ty tập trung mạnh vào tính bền vững và đổi mới, và công việc của nó đã được công nhận với nhiều giải thưởng.

AECOM

 • Năm thành lập: 1990
 • Người sáng lập: Arthur E. Davis
 • Giám đốc điều hành hiện tại: Michael S. Burke
 • Trang web: https://www.aecom.com/
 • Địa chỉ trụ sở chính: 1301 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20004
 • Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc, kỹ thuật và tư vấn
 • Điểm mạnh: AECOM là một công ty toàn cầu với nhiều kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật và tư vấn. Công ty tập trung mạnh vào tính bền vững và đổi mới, và công việc của nó đã được công nhận với nhiều giải thưởng.

JACOBS

 • Năm thành lập: 1946
 • Người sáng lập: Morris B. Jacobs
 • Giám đốc điều hành hiện tại: Steve Demetriou
 • Trang web: https://www.jacobs.com/
 • Địa chỉ trụ sở chính: 2800 N. Grand Ave., Chicago, IL 60614
 • Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc, kỹ thuật và tư vấn
 • Điểm mạnh: Jacobs là một công ty toàn cầu với nhiều kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật và tư vấn. Công ty tập trung mạnh vào tính bền vững và đổi mới, và công việc của nó đã được công nhận với nhiều giải thưởng.

 

Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều công ty kiến trúc lớn trên thế giới. Mỗi công ty đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, và công ty tốt nhất cho một dự án cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của dự án.