Kinh nghiệm thi công : Bản vẽ hoàn công là gì? Tầm quan trọng của bản vẽ hoàn công?

Bản vẽ hoàn công (As-built drawings) là bản vẽ thể hiện chính xác và chi tiết công trình sau khi đã xây dựng hoàn thành. Đây là một loại bản vẽ kỹ thuật xây dựng rất quan trọng, có những đặc điểm và tầm quan trọng như sau:

Định nghĩa

 

Ban ve hoan cong 01

 

Bản vẽ hoàn công (As-built drawings) là bộ bản vẽ kỹ thuật thể hiện chính xác và chi tiết toàn bộ công trình sau khi đã xây dựng xong. Bản vẽ này mô tả chính xác vị trí, kích thước, hình dáng, kết cấu, vật liệu của công trình sau khi hoàn thành.

 

Nội dung của bản vẽ hoàn công

Các bản vẽ hoàn công thường bao gồm:

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể vị trí công trình
– Bản vẽ mặt bằng từng tầng/phần công trình
– Các bản vẽ chi tiết kết cấu, hệ thống điện, cấp thoát nước, HVAC…
– Bản vẽ mặt đứng, mặt cắt công trình.
– Bản vẽ chi tiết cầu thang, tường, sàn, trần,…

Ngoài bản vẽ, file hoàn công còn bao gồm các tài liệu khác như: danh mục vật tư thiết bị, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ bảo hành, sổ tay hướng dẫn vận hành sử dụng… nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về công trình.

 

Ban ve hoan cong 02

 

Ý nghĩa và tầm quan trọng của bản vẽ hoàn công

– Bản vẽ hoàn công rất cần thiết trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình. Nó cung cấp thông tin chi tiết để xác định vị trí hệ thống kỹ thuật, phát hiện và khắc phục sự cố.

– Khi công trình được bàn giao, bản vẽ hoàn công là cơ sở để kiểm tra, đánh giá khối lượng, chất lượng thi công có đúng thiết kế được duyệt hay không.

– Bản vẽ hoàn công cần thiết khi công trình được cải tạo, sửa chữa lớn. Nó giúp xác định rõ ràng phạm vi công việc và yêu cầu kỹ thuật.

– Bản vẽ hoàn công là tài liệu pháp lý quan trọng để xác định trách nhiệm của các bên khi có tranh chấp (chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát…).

– Bản vẽ hoàn công cần thiết khi chuyển giao công trình cho đơn vị quản lý, vận hành.

 

Quy trình lập và quản lý bản vẽ hoàn công

 

Ban ve hoan cong 03

 

 

– Trong quá trình thi công, nhà thầu có trách nhiệm cập nhật kịp thời các thay đổi so với thiết kế ban đầu vào bản vẽ.

– Khi hoàn thành dự án, nhà thầu sẽ nộp bản vẽ hoàn công chi tiết cho chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Bản vẽ phải được xác nhận đầy đủ theo đúng quy định.

– Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ bản gốc, cung cấp bản sao bản vẽ hoàn công cho các bên có liên quan để phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình.

– Khi có sự thay đổi trong quá trình sử dụng, bản vẽ cần được cập nhật kịp thời để đảm bảo luôn chính xác.

 

Như vậy, bản vẽ hoàn công có vai trò vô cùng quan trọng, cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về công trình sau khi xây dựng. Đây là cơ sở để quản lý, vận hành và bảo trì công trình hiệu quả. Do đó, việc lập và lưu trữ bản vẽ hoàn công cần được thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học.