Tại sao cần có tiến độ thi công xây dựng?

Tiến độ thi công xây dựng là gì ?

Tiến độ thi công có thể hiểu là  là một sơ đồ bố trí tiến trình thực hiện các hạng mục công việc của dự án. Sơ đồ này biểu diễn mối quan hệ ràng buộc về các yếu tố thời gian. Cùng không gian cho các hoạt động công việc của dự án. Mỗi công việc sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định . Chúng có mối liên hệ ràng buộc với các công việc khác. Ngoài ra sẽ được giới hạn bằng thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của một dự án.

Mỗi hoạt động, công tác hay hạng mục công việc… đều có một mốc hoàn thành.

Tiến độ thi công thường được xem như là văn bản pháp lý giữa Nhà thầu thi công cho những cam kết của họ với Chủ đầu tư theo hợp đồng ký kết giữa hai bên. Bởi lẽ tiến độ thi công là một công cụ để Chủ đầu đo lường và đánh giá tốc độ thực thi các công việc của dự án. Dựa vào các mốc hoàn thành công việc nói trên, Chủ đầu tư sẽ đánh giá là tiến độ dự án nhanh, đạt hay bị chậm so với kế hoạch.

Chức năng của Tiến độ thi công

Tuỳ vào giai đoạn của dự án mà tiến độ thi công sẽ có các chức năng khác nhau.

  • Ở giai đoạn dự án chưa diễn ra thì Tiến độ thi công có chức năng là lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
  • Ở giai đoạn dự án đang chạy thì Tiến độ thi công có chức năng là theo dõi và giám sát kế hoạch.

Các yêu cầu và cơ sở lập tiến độ thi công

Việc lập tiến độ thi công căn cứ vào các yêu cầu cũng như các cơ sở để lên một kế hoạch tiến độ thi công. Vì vậy trước khi triển khai kế hoạch cần xác định đúng các yêu cầu và nắm bắt được đúng cơ sở của nó thì mới đảm bảo cho công tác kế hoạch được lập đúng và chính xác.

1. Các yêu cầu của tiến độ thi công xây dựng

– Chủ đầu tư yêu cầu hoặc nhà thầu đề xuất công nghệ thi công sẽ áp dụng vào dự án là gì?

– Trường hợp áp dụng các vật liệu sẵn có để tiết kiệm tài nguyên, khai thác triệt để công suất máy móc thiết bị hiện có.

– Trình tự thi công hợp lý, phương pháp thi công hiện đại phù hợp với tính chất và điều kiện cụ thể của từng công trình.

– Tập trung đúng lực lượng vào khâu sản xuất trọng điểm.

– Đảm bảo sự nhịp nhàng ổn định, liên tục trong quá trình sản xuất.

2. Cơ sở lập tiến độ thi công xây dựng

Khi lập tiến độ thi công cần căn cứ vào các loại tài liệu sau đây:

– Bản vẽ thi công

– Tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án hay quy phạm kỹ thuật thi công

– Định mức lao động, vật tư, xe máy thiết bị

– Khối lượng của từng công tác

– Tính chất vật tư, máy móc thiết bị đặc chủng

– Năng lực của Đơn vị thi công

– Công nghệ thi công, biện pháp kỹ thuật thi công

– Đặc điểm tình hình địa chất thủy văn, điều kiện giao thông khu vực thi công

– Diện tích mặt bằng tổ chức thi công

– Khả năng cũng cấp các công tác tạm: hệ thống cấp điện, nước…

– Thời hạn hoàn thành và bàn giao công trình do chủ đầu tư đề ra.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Công ty Cổ phần kỹ thuật Trường Tạo. Chúc các bạn thành công !

Một số bài viết tham khảo: