Các thực hành bền vững cần thiết để đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu

Ngành xây dựng, ngành đóng góp đáng kể vào lượng khí thải carbon toàn cầu, phải áp dụng các biện pháp bền vững hơn, đặc biệt nếu muốn đáp ứng các mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí hậu vào năm 2050.

Peter Damhuis, phó chủ tịch RIB MEA, xác định ba khía cạnh quan trọng mà các công ty xây dựng phải xem xét để có một quy trình xây dựng xanh hơn và ngành công nghiệp bền vững hơn: Thiết kế, xem xét chuỗi cung ứng và khử cacbon trong quá trình xây dựng.

Thiết kế, yếu tố quan trọng nhất

Việc xử lý nguyên liệu thô cho các tòa nhà và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các quy trình xây dựng thực tế là hai nguyên nhân góp phần lớn nhất vào việc phát thải khí nhà kính.

“Thiết kế là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định lượng phát thải khí nhà kính (GHG) trong suốt vòng đời (từ cái nôi đến phần mộ) của một dự án xây dựng. Thiết kế của một dự án ảnh hưởng đến vật liệu được sử dụng, vì mỗi vật liệu có lượng khí thải carbon khác nhau, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán lượng carbon ban đầu,” ông nói.

Ý nghĩa cấu trúc

Hiệu quả của thiết kế có thể tác động đáng kể đến mức tiêu thụ năng lượng trong suốt vòng đời của dự án. Các quyết định được đưa ra trong quá trình thiết kế sẽ ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và toàn bộ vòng đời của tòa nhà hoặc dự án cơ sở hạ tầng và có thể có tác động đáng kể đến lượng khí thải trong nhiều thập kỷ tới.

Các câu hỏi cần đặt ra có thể ảnh hưởng đến chi phí vòng đời của một dự án phát triển:

 • Sử dụng kính gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến khả năng hấp thụ hoặc giữ nhiệt của công trình?
 • Tỷ lệ kính trên bê tông có ảnh hưởng đến yêu cầu sưởi ấm và làm mát không?
 • Thiết kế có bao gồm hệ thống thông gió tự nhiên hoặc làm mát bay hơi, điều này có thể dẫn đến yêu cầu năng lượng thấp hơn trong hệ thống làm mát không?
 • Kết cấu phải là bê tông hoặc thép, và điều này sẽ tác động như thế nào đến việc sưởi ấm vào mùa đông và làm mát vào mùa hè?
 • Thiết kế kính hoặc mái có bao gồm khả năng tạo ra năng lượng mặt trời không?
 • Hệ thống nước có cho phép tiêu thụ nước xám cho nhà vệ sinh không?

Xem xét chuỗi cung ứng

Thiết kế được chuỗi cung ứng theo sát với tư cách là yếu tố đóng góp lớn thứ hai vào việc tính toán lượng carbon. “Hãy lấy bê tông làm ví dụ: Nếu thiết kế yêu cầu kết cấu bê tông thì nhóm dự án cần xác định nguồn cung cấp cốt liệu ở đâu và khoảng cách vận chuyển là bao nhiêu – đồng thời xác định xem hai yếu tố này đóng góp như thế nào vào việc tính toán lượng carbon.”

Các nhóm dự án phải thiết lập cách tối đa hóa hiệu quả trong thiết kế hỗn hợp bằng cách sử dụng bê tông “không chứa xi măng”, điều này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đối với lượng khí thải carbon.

Theo Damhuis, phân tích carbon có thể áp dụng cho hầu hết các vật liệu, ví dụ như gỗ hoặc thủy tinh tái chế. “Việc sử dụng cốt liệu tái chế như một phần của bê tông hoặc đường cạo để loại bỏ và tái chế các lớp trên cùng để đưa vào lớp nhựa đường mới là điều quan trọng cần cân nhắc trong chuỗi cung ứng.”

Các khía cạnh khác để lại dấu chân carbon

 • Công ty xây dựng tìm nguồn lao động ở đâu?
 • Nhân viên phải đi bao xa đến địa điểm?
 • Họ đang sử dụng phương tiện giao thông nào?

Khử cacbon trong quá trình xây dựng

Theo Damhuis, hiệu quả trong xây dựng để cải thiện quá trình khử cacbon có thể được chia thành ba lĩnh vực kiểm soát chính:

 1. Lãng phí: Có thể giảm lãng phí bằng cách tối đa hóa chuỗi cung ứng, bằng cách đảm bảo rằng không có nguyên liệu nào được mua vượt quá mức cần thiết và khi chất thải được tạo ra, chất thải đó phải được phân tách và tái chế.
 2. Sử dụng nhà máy: Điều này bao gồm các yếu tố như sử dụng điện so với nhiên liệu.
 3. Lập kế hoạch: Các dự án được lên kế hoạch và thực hiện tốt sẽ ít tốn nhiều nguồn lực hơn và có nhiều khả năng hoàn thành đúng thời hạn hơn.

Damhuis cho biết việc áp dụng công nghệ dành riêng cho AEC có thể giúp trao quyền cho các chuyên gia trong ngành định lượng, đo lường và theo dõi lượng carbon tiêu thụ trong suốt vòng đời của dự án. “Công nghệ là chìa khóa để có thể làm được điều đó. Theo đuổi một tương lai bền vững không thể là một bài tập mang tính học thuật. Lời kêu gọi những người chơi bền vững hơn ngày càng lớn hơn và tính bền vững của các công ty xây dựng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu họ không theo đuổi chương trình khử cacbon.”