Giáo trình Autocad 3D miễn phí

0

Giáo trình AutoCAD 3D miễn phí này được thiết kế đặc biệt cho những người muốn mở rộng kiến thức và kỹ năng của mình trong việc sử dụng AutoCAD để tạo ra các mô hình 3D phức tạp. Bạn sẽ được hướng dẫn từng bước để nắm vững các khái niệm cơ bản của AutoCAD 3D, từ cách tạo và chỉnh sửa các đối tượng 3D, sử dụng các công cụ mô hình hóa, áp dụng vật liệu và ánh sáng, đến phân bố không gian và tạo các hiệu ứng thị giác đặc biệt.