Dự án Nội thất chung cư cao cấp Aqua Center Hanoi

Dự án triển khai Căn hộ Duplex 303, 304, 305, 307, Penhouse 02, Penhouse 10, căn hộ 1810-1811, Căn hộ 1410-1411, Căn hộ 1510-1511, Căn hộ 1303