Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu Trường Tạo trên mỗi công trình

SỨ MỆNH

 

Sứ mệnh của Trường tạo là đem lại những giải pháp, dịch vụ xây dựng tốt nhất nhằm đáp ứng sự kì vọng của khách hàng, giúp cho khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ

Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên cơ sở thành công của khách hàng và đối tác liên quan. Sự thành công đó tất yếu phải dự trên các yếu tố về chất lượng cao (dịch vụ với chuẩn mực quốc tế, tính an toàn tại công trường, giá thành hợp lý và giải pháp với tiến độ thích hợp

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Tôn trọng

Tôn trọng khách hàng và cổ đông , tôn trọng đối tác và người lao động

Tin Cậy

Tính trung thực mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp trong làm việc và ứng xử với đối tác, khách hàng

An toàn lao động

Cung cấp một nơi làm việc đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan , khu vực lân cận có trách nhiệm với cộng đồng và thân thiên với môi trường.